Servicii

SERVICII DE EDITARE STANDARD :   –alocare ISBN, alocare descriere CIP, alegere titlu carte, alegere format carte, evaluare operă, corectură standard (diacritice, lipsă litere, etc. –frecvenţă mică a greşelilor), text pentru coperta IV. Aceste servicii sunt gratuite, incluse în oferta de preţ standard.

                                                                              –tehnoredactare (stabilirea datelor tehnice ale lucrării: format, mărime şi corp de literă, evaluarea numărului de pagini, stabilirea titlurilor şi a structurii lucrării, etc.), paginare / DTP (pregătirea cărţii în formă grafică finală pentru tipărire), elaborare copertă (grafică/ design/ de copertă), elaborare pdf carte pentru bun de tipar şi tipografie, tipărire (procesul de tipărire şi urmărire a lucrării în tipografie). Aceste servicii sunt plătite, incluse în oferta de preţ standard.

SERVICII EDITORIALE SUPLIMENTARE (se adaugă costuri suplimentare la oferta de preţ făcută autorului): –culegere text (transcriere text de pe suport de hârtie pe suport electronic -word), corectură ortografică (corectarea textului din punct de vedere ortografic), corectură (redactare) stilistică (schimbări de topică, scurtarea frazelor, reformulări etc. -se fac cu acceptul autorului), scriere prefaţă carte (se solicită de către autor. Acest serviciu poate fi acceptat sau refuzat, în funcţie de manuscris), scriere cronică/ recenzie (se solicită de către autor. Acest serviciu poate fi acceptat sau refuzat, în funcţie de manuscris).


Publicare carte. Publicare tineri scriitori. Editare carte. Editare text, corectură, tehnoredactare carte.